CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN
Kiểm tra

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
38 Lượt xem

Ngày 22/08/2015 vào lúc 8h30, tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước Sạch Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015.

Toàn cảnh buổi lễ.

    Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, 06 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, báo cáo Công tác thu chi hoạt động chăm lo đời sống CB.CNV năm 2014 và kế hoạch thu, chi quỹ phúc lợi năm 2015.

Ô. Vũ Đức Thắng – Giám đốc Công ty trình bày phần Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, 06 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ Quí VI năm                                                                                                                                                          2015 và Báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ô. Vũ Đức Thắng – Giám đốc Công ty trình bày phần Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, 06 tháng đầu năm 2015

và phương hướng nhiệm vụ Quí VI năm2015 và Báo cáo kết quả Đại

hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Ô.  Phạm Hồng Minh – Giám đốc NMN TĐ III Báo cáo công tác thanh tra nhân dân
năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015

Hội nghị cũng thống nhất thông qua Thỏa ước lao động tập thể và đã chứng kiến Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Ô. Vũ Đức Thắng – Giám đốc Công ty và Ô. Hồ Thanh Cường – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Cũng trong Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017 với số lượng 05 thành viên; đồng thời bầu 04 thành viên Đại diện Người lao đông tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Bài viết khác
Hoạt động nổi bật
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 2015
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN NHIỆM KỲ II (2015 - 2020)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN
GIẢI QUẦN VỢT SWIC MỞ RỘNG NĂM 2016
Nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nhân dịp Nhà máy nước Thủ Đức III chính thức phát nước góp phần tăng công suất cấp nước cho nhân dân Thành phố, ngày 19/03/2016...
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Ngày 22/08/2015 vào lúc 8h30, tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước Sạch Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015.
Videos
Tin tức nổi bật
Đón nhận huân chương lao động hạng ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án Nhà máy nước Thủ Đức 3: Sẵn sàng phát nước kỹ thuật
Theo kế hoạch, dự án mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức giai đoạn 3 (Nhà máy nước Thủ Đức 3) phát nước kỹ thuật vào ngày 20-4 tới đây.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NƯỚC SẠCH SÀI GÒN
   2A1 Lê Văn Chí, Khu phố 1, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
   08.3722 0033
   08.3722 0011
   info@swic.com.vn
   swic.vn
2017 Copyright © SWIC. All right Reserved. Design by Nina
Về đầu trang